Asfaltsarmering/
förstärkning


Bentonitprodukter


Cetco Building Materials


Dräneringsmatta


Erosionsskydd


Gabioner


Geonät


Geomembran

Plast

Gummi

Bentonit

Bentomat

BES

Granular

Volclay


Geotextil


Geotextil för ÅF


Tätning av brunn


VA-materiel


Övrigt

Bentonitmembran och granular

Vi har lösbentonit, bentonitplugg, Geobes (bentonite-enhanced sand), bentonitmattor för deponier och tätning av betongplattor. Välj en produkt nedan för mer information:

 

 

Bentomat

 

BES

 

Granular

 

Volclay