Asfaltsarmering/
förstärkning


Bentonitprodukter


Cetco Building Materials


Dräneringsmatta


Erosionsskydd


Gabioner


Geonät


Geomembran


Geotextil


Geotextil för ÅF


Tätning av brunn


VA-materiel


Övrigt

Brunnstätning (tätning av brunnsringar)

 

Vid problem med inläckande ytvatten i dricksvattenbrunn kan Cetco:s bentonitbaserade produkter användas. När produkterna väts av markfukt sväller bentoniten upp till 15 gånger sin torrvolym. Under tryck är svällningen kontrollerad och blir ett tätt, ogenomträngligt tätningsmembran som även fyller ut hålrum och ojämnheter.

 

Tätning mellan ringar på ny brunn

Vid nyanläggning av brunn placeras Volclay Waterstop RX-band mellan brunnsringarna, bandet kapas och monteras kant i kant. Därefter placeras Volclay Voltex bentonitmembran runt hela brunnen och överlappas minst 10 cm. Återfyll omedelbart.

 

Tätning mellan ringar på befintlig brunn

Det är alltid att föredra att lyfta ringarna och lägga Volclay Waterstop RX-band i skarven. Om det inte skulle vara möjligt kan man med hjälp av Cetseal lim fästa Volclay Waterstop RX-band över skarven. Bandet kapas och monteras kant i kant. Därefter placeras Volclay Voltex bentonitmembran runt hela brunnen och överlappas minst 10 cm. Återfyll omedelbart.

 

Tätning mot berggrund

Bentonit granular fördelas runt skarven mellan brunn och berggrund. Var noga med att det inte finns stående vatten. Därefter placeras Volclay Voltex bentonitmembran runt hela brunnen och överlappas med minst 10 cm. Membranet dras ner över skarven och slitsas enligt bild. Återfyll omedelbart.

 

Vi har 3 "baskit”, men dessa kan naturligtvis ändras och kompletteras.

Tätning mellan brunnsringar:

1 rulle Volclay Voltex 1,15 x 5 m
1 rulle Volclay Waterstop RX-band, längd 5 m

 

Tätning utanpå brunnsringar:

1 tub Cetseal
1 rulle Volclay Voltex 1,15 x 5 m
1 rulle Volclay Waterstop RX-band, längd 5 m

 

Tätning mot berggrund:

1 säck Bentonit granular 25 kg.
1 rulle Volclay Voltex 1,15 x 5 m