Asfaltsarmering/
förstärkning


Bentonitprodukter


Cetco Building Materials


Dräneringsmatta


Erosionsskydd


Gabioner


Geonät


Geomembran


Geotextil


Geotextil för ÅF


Tätning av brunn


VA-materiel


Övrigt

Erosionsskydd

Kvalitetssäkring

Fortrac 3D tillverkas av HUESKER Synthetic GmbH som bland annat är certifierade enligt TÜV-CERT ISO 9001 och CE-märkt.

Tekniska egenskaper

Enkel installation, hög styrka och hög UV-beständighet på grund av polymerbeläggningen. Fortrac 3D hjälper växtligheten att få fäste och ge ett bestående erosionsskydd.

 

För att skydda ytor från att nötas och brytas ner av till exempel vind och vatten, används erosionsnät. I vårt sortiment har vi Fortrac 3D polyesterbaserat friktions- erosionsnät.

 

Fortrac 3D används till specialkonstruktioner som har fokus på långtidsstyrka och bra deformationsegenskaper.
Vid framställningen används en speciell vävteknik som skapar en tredimensionell struktur. Nätet ytbehandlats sedan med en polymer. Resultatet blir ett rymligt och flexibelt geonät som är motståndskraftigt mot mekanisk skada, kemisk- och UV-påverkan, samtidigt som det är lätt att hantera och skära till.

 

Dessa egenskaper gör Fortrac 3D speciellt lämpligt som friktionsunderlag på glatta ytor, som erosionsnät eller som armering i lerig jordmån med begränsade friktionsegenskaper.