Asfaltsarmering/
förstärkning


Bentonitprodukter


Cetco Building Materials


Dräneringsmatta


Erosionsskydd


Gabioner

gabiola.se

Gabionprojekt


Geonät


Geomembran


Geotextil


Geotextil för ÅF


Tätning av brunn


VA-materiel


Övrigt

GABIOLA® gabion

Gabioner, eller "stenkorgar" som de ibland kallas, är ett snyggt och flexibelt sätt att bygga stödmurar, avgränsare och dekorationer. Vi har ett eget gabionsystem som tillverkas i Sverige. Gabiola gabioner finns i både rakt och runt utförande som kan kombineras i fantasifulla kombinationer.

 

Besök GABIOLA® gabioner på www.gabiola.se,
eller se på några projekt som gjorts med GABIOLA® gabioner.

 

GABIOLA® Garden rund gabion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GABIOLA på Facebook

 


Inspirationsbilder