Asfaltsarmering/
förstärkning


Bentonitprodukter


Cetco Building Materials


Dräneringsmatta


Erosionsskydd


Gabioner


Geonät


Geomembran

Plast

Gummi

Bentonit


Geotextil


Geotextil för ÅF


Tätning av brunn


VA-materiel


Övrigt

HDPE membranGeomembran

Geomembran är ett samlingsnamn för syntetiska geomembran och lergeomembran som används till bland annat:

 

◾ Bottentätning av deponier
◾ Täckning av deponier
◾ Avloppsbrunnar/tankar för att samla upp avloppsvatten från industri och jordbruk
◾ Isolering av reservoartankar
◾ Isolering och tätskikt vid parkeringar, bensinstationer och motorvägar för att förhindra förorening av grundvattnet
◾ Skydd mot läckage och översvämningar av vatten från sjöar, hav, floder, kanaler och vattendammar
◾ Konstbevattningskanaler, fördämningar och isolering av dammar
◾ Isolering tätskikt för tunnlar, broar och viadukter
◾ Olika typer av tätskikt i bygg och anläggningsindustrin

 

Vi tillhandahåller ett flertal olika typer av plastmembran, gummimembran och bentonitmembran (geosynthetic clay liner, lermembran)

 

Produkter:

Geomembran av plast

HDPE

LDPE

FPP

PVC

 

Geomembran av gummi

EPDM

 

Geomembran med bentonit

BENTOMAT

BES

Granular

VOLCLAY