Asfaltsarmering/
förstärkning


Bentonitprodukter


Cetco Building Materials


Dräneringsmatta


Erosionsskydd


Gabioner


Geonät

Styva geonät

Tensar geogrid

Vävda geonät

Asfaltsarmering

Miljönät


Geomembran


Geotextil


Geotextil för ÅF


Tätning av brunn


VA-materiel


Övrigt  

Geonät

Triax geonät

Etablering av konstruktioner på löst underlag skapar ofta stabilitetsproblem, med sättningar eller hjulspår som följd. Vid många projekt kan själva byggrafiken vara en stor påfrestning.

 

En kostnadseffektiv lösning är att använda ett geonät. En sådan konstruktion blir alltid starkare, eftersom det minimerar sättningar och deformationer i överbyggnaden. Det är vanligt att man använder den här lösningen till vägar och uppställningsplatser, slänter, murar och under fundament.

 

Vi har i vårt sortiment både extruderade och vävda geonät. Produkterna är resultat av omfattande forskning och tester i oberoende labratorier och nationella myndigheter.

 

 

Vi representerar Tensar (med bland annat produkten TriAx) i Sverige.

 

Välj produkt nedan för mer information:

 

Styva geonät

Vävda geonät

 

Se också:

Cidex asfaltsarmering

Miljönät

 

 

Till toppen av sidan


Planstyva geonät (TriAx och SSLA)

TriAx triaxialt geonät

TriAx

Triaxiala geonät (TriAx) har tagits fram speciellt för förstärkning och stabilisering av obundna friktionsjordar i överbyggnader på vägar, uppställningsplatser, arbetsplattformar och liknande.

 

Nätet låser effektivt friktionsmaterialet och skapar ett mekaniskt stabiliserat lager, (MSL), med hög bärighet.

 

TriAx TX-nät består av trianglar uppbyggda till hexagoner, vilket skapar en radiell styvhet och lika lastfördelning i 360 º.

 

Beroende på syfte kan man välja mellan att minska överbyggnadens tjocklek i motsvarande grad för att få samma bärighet som utan geonätet och på så sätt minska materialåtgången (vilket lämpar sig väl där tillgång på krossmaterial är begränsat), ha kvar samma tjocklek på överbyggnaden som innan tillsammans med nätet och på så sätt minska underhållskostnader på lång sikt, eller göra en kombination av de båda metoderna. Beräkningar görs med hjälp av Tensars av oberoende part kontrollerade programvara som är baserad på mångåriga studier och tester.

 

TriAx finns i olika modeller med olika styrka och för varierande storlek på krossmaterial.

 

För sortiment, klicka här.

 

 

SS LA biaxialt geonät

SSLA

Biaxiala geonät är ett lite enklare nät med dragstyrka i två riktningar. Det används för konstruktion av vägbeläggningar, trafikerade områden, grundläggningar och lastfördelningsplattformar. När materialet packas tränger det ner i öppningarna och skapar en stark låsning.

 

För sortiment, klicka här.

 

 

RE unaxialt geonät

RE

Unaxiala geonät har främst dragstyrka i en riktning, och används bland annat till brofundament, branta slänter och förankring av stödmurar. Olika utföranden finns beroende på krav på dragstyrka.

 

För sortiment, klicka här.

 

 

Till toppen av sidan


Vävda geonät

De vävda näten består av starka PET-fiber med PVC-beläggning. Flexibiliteten hos fibrerna ger en effektiv låsning även vid varierande stenstorlek. Den förhållandevis låga vikten gör det lätt att arbeta med, vilket sparar arbetstid.

 

Ett vävt geonät passar också till att användas som förankring av gabionmurar och andra typer av stödmurar. Nätet läggs då in mellan gabionlagren eller murblocken och hjälper till att stabilisera konstruktionen.

 

 

Till toppen av sidan