Asfaltsarmering/
förstärkning


Bentonitprodukter


Cetco Building Materials


Dräneringsmatta

Enkadrain

Fabrinet


Erosionsskydd


Gabioner


Geonät


Geomembran


Geotextil


Geotextil för ÅF


Tätning av brunn


VA-materiel


Övrigt

 

 

 

 

 

 

 

 

Dräneringsmatta - Enkadrain och Fabrinet

Att installera en dräneringsmatta kan ofta ersätta flera tidskrävande arbetsmoment, särskilt vid arbetsuppgifter som innebär membranskydd, dränerings- och separationsskikt.

 

Dessutom är en dräneringsmatta platsbesparande, vid dränerings- och skyddsskikt vid anläggning av takträdgårdar kan bygghöjden reduceras betydande.

 

Enkadrain 5004 och 5006 finns i rullar på 500 m2. Enkadrain 5004 finns dessutom i rullar på 100 m2.

 

Fabrinet är produktnamnet på dräneringsmatta från GSE. Fabrinet säljs i rullar på 340 m2.

 

Fabrinet dräneringsmatta