Svenska Geotech Entreprenad

Bottentätning med Bentomat på Heljestorps deponi

HDPE-membran lakvattendike Heljestorp

Montering av gabioner

 

Svetsning och utläggning av tätskikt

Svenska Geotech Entreprenad utför installationer av geomembran vid t.ex. topptätning och bottentätning av deponier, anläggning av dammar, lakvattendiken och parkeringsdäck.

 

Vi har egna svetsare med licens för att svetsa i plastmembran (HDPE, PP och LDPE) och gummimembran (EPDM). Andra uppdrag vi utför är att lägga ut tätskikt av bentonitmatta (Bentomat®) och att installera dagvattenmagasin.

 

Information om några av de projekt som har utförts finns under fliken "Projekt".

 

För mer information, förfrågningar och för offerter angående ytskikt och dagvatten, kontakta Mikael Lönnblom: 070-664 87 23 eller mikael@svenskageotech.se.