Asfaltsarmering/
förstärkning


Bentonitprodukter


Tätning av brunn


Cetco Building Materials


Dräneringsmatta


Erosionsskydd


Gabioner


Geonät


Geomembran


Geotextil


Geotextil för ÅF


Tätning av brunn


VA-materiel


Övrigt

Övrigt

avspärrningsnät Avspärrningsnät används för att spärra av till exempel byggarbetsplatser samt arrangemang och tävlingar utomhus. Man känner igen det som avspärrning i riskområden i samband med skidbackar.

 

Den orange färgen gör nätet mycket synligt och det sätts enkelt upp genom att man för en staketpinne genom maskorna eller fäster nätet i en stolpe med hjälp av plaststripes.