Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta, godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om vår policy för web och personuppgifter

Geotech Konsult

Hamed Safdari
Geotech Konsult, geotekniker

Geotech Konsult erbjuder spetskompetens inom många olika områden, bland annat geoteknik. Våra medarbetare har många års erfarenhet och är specialiserade inom sina områden. Vi strävar alltid efter att erbjuda smarta, miljövänliga, kostnadseffektiva, och tidsbesparande lösningar.

 

Vi vill gärna vara med tidigt i ett projekt tillsammans med konsulter, entreprenörer, och byggherre för att hjälpa till med att skräddarsy en lösning utefter projektspecifika förutsättningar. Vår mångåriga erfarenhet inom hållbara miljöprodukter för mark-, bygg- och anläggningsindustrin samt vårt dagliga arbete ger oss en stor kunskap om våra produkter. Eftersom vi jobbar nära produkterna och deras användningsområden kan vi erbjuda speciallösningar till alla olika situationer, baserat på vår erfarenhet.

 

Vår erfarenhet har visat hur produkter och lösningar som anpassas utefter projektets förutsättningar leder till ett mer hållbart byggande av infrastruktur. Vi på Svenska Geotech fokuserar främst på att erbjuda helhetslösningar baserad på mervärden så som minskad klimatpåverkan, lägre kostnader och minskad tidsåtgång.

 

Vi erbjuder konsultation inom design och dimensionering av:

 • Geonätstabiliserade överbyggnader för väg, tillfartsväg och arbetsplattformar.
  Ett rätt dimensionerat geonät minskar och fördelar marktryck, stabiliserar överbyggnader och minskar materialåtgång, minskar differentialsättningar och stabiliserar arbetsplattformar och pålplattor.
 • Stödmurar och släntstabilisering.
  Dimensionerad mekanisk stabilisering av stödmurar och gabionmurar, släntstabilisering med så kallad "wraparound", samt stödmurar och bullervallar med Terramesh.
 • Botten- och topptätningar av deponier.
  Rätt typ av bentonitmembran, gummiduk eller plastmembran beroende på markförhållanden och eventuella förekommande kemikalier.
 • Tätskikt för dammar och diken.
  Vi kan hjälpa till med att ta fram ritningar, beräkningar och anvisningar.
 • Dagvattenmagasin och lakvattenhantering.
  Vi hjälper till med dimensionering beräknad på ytor och regnmängder.
 • Vattentätning av betongkonstruktioner.
  Bentonit- och polymer-baserade membran med tillbehör för pålitlig tätning under grundvattennivå.
 • Radontätningssystem.
  Hindrar radon och andra skadliga gaser att tränga igenom grunder och in i byggnader.
 • Asfaltarmering.
  Dimensionering och anvisningar för att öka livslängden och minska behov av underhåll för vägar och andra asfalterade ytor.
 • Dammbindning för grusvägar.
  Miljövänliga och mindre underhållskrävande alternativ till att använda salt.