Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta, godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om vår policy för web och personuppgifter

Visningsfilter:


Projekt

Här finns information om ett urval av våra projekt. 

K1 Karlberg - Solna, 2022

Beskrivning:

Vi är med och levererar vattentätningsmembran Cetco Voltex till JM Entreprenad AB’s nya huvudkontor, K1 Karlberg i Solna.

 

» Till toppen

Gårdsten - Angered, 2022

Beskrivning:

Dagvattenmagasin för upptagning och fördröjning av dagvatten från bostäder och parkeringsyta. Dagvattenmagasinet är på 5,6 x 1,6 x 1,32 m.

Entreprenad:

Botrygg

 

» Till toppen

Lassabacka deponi - Varberg, 2020/2022

Beskrivning:

Topptätning av Lassabacka deponi.
Produkter: BentoLiner bentonitmembran, Geobes 15 bentonitblandning, MacDrain dräneringsmatta.

Entreprenad:

Implenia Sverige AB

 

» Till toppen

Höganäs deponi, 2022

Beskrivning:

LLDPE-membran 1,5 mm med friktion 2 sidor, MacDrain dräneringsmatta, geotextil N3.

Entreprenad:

Helleviks Anläggning

 

» Till toppen

SGS Sandarna - Göteborg, 2021

Beskrivning:

Stödmurar av Gabiola gabioner, armerade med geonät.

Entreprenad:

Anläggningsbolaget Väst

 

» Till toppen

Bredstena - Värnamo, 2021

Beskrivning:

Installation och svetsning av gummiduk i 3 dammar. Produkter: EPDM 1 mm gummiduk, geotextil BN.80

Beställare:

Älmby Entreprenad AB

Entreprenad:

Geotech Entreprenad

 

» Till toppen

Gökegården - Öjersjö, 2021

Beskrivning:

Gabiola PRO 686 lm.

Beställare:

VästMark Entreprenad AB

Entreprenad:

VästMark Entreprenad AB

 

» Till toppen

Vattendelare - Hjulsta Norra, Förbifart Stockholm, 2018 - 2021

Beskrivning:

Fyllning/tätning mellan tunnelkonstruktion och berg, cirka 10-11 meter djupa sektioner uppdelade i lämpliga etapper. Varje avgränsare innehåller cirka 180 ton Geobes.

Beställare:

Trafikverket

Entreprenad:

NCC Sverige AB

Utförandetid:

Etapp 1, 2018
Etapp 2, 2021

 

» Till toppen

Uteplats Revsudden - Kalmar, 2020

Beskrivning:

En dekorativ avgränsning runt en uteplats. Byggd i Gabiola Garden, kombinerad rak och rund gabion, med plantering. Höjd mellan 1 och 1,5 m.

Utförande:

Privat

 

» Till toppen

Projekt Gredelby - Knivsta, 2020

Beskrivning:

Svenska Geotech hjälper till att bygga 165 lägenheter i Knivsta Centrum. Volclay tätsystem används för vattentätning av källarplatta och källarytterväggar i kombination med bland annat Volclay Waterstop RX-103 för prefabväggar och Formax 6000C som gjutavstängare.

Beställare:

Amasten Fastighets AB

Entreprenad:

Defigo AB/TG11 Entreprenad AB

 

» Till toppen

Stödmur av gabion - Trollhättan, 2020

Beskrivning:

Gabiola Professional stödmur, ca. 200 lm 1 x 1 m. Byggd med trappning och förankrad med unaxialt geonät. Synlig yta har fyllts/staplats med återanvänd tillvaratagen gatsten, och makadam har använts som fyllning i burarna.

Beställare och entreprenad:

Trollhättan stad

 

» Till toppen

Etapp 3B IFA-Deponi Bubbetorp, 2020

Produkter:

Membran:
Bentonitmatta BentoLiner ST 5321, 11 000 m2
Dräneringsmatta Macdrain W1061 TB120, 2 800 m2
Skyddsgeotextil Mactex BN90.1, 9 750 m2
Geotextil Fibertex F34, 8 250 m2

Entreprenör:

Peab Anläggning AB

Beställare:

Affärsverken i Karlskrona

Utförandetid:

Juli - september 2020

 

» Till toppen

Projekt Sahlgrenska Universitetssjukhuset -Östra Sjukhuset, 2020

Produkter:

Rigofill dagvattenkasetter från Fränkische 80 m3. Geomembran runt magasinet FPP GSE Proflex 1,5 mm och skyddande textil.

Entreprenör:

NCC

 

» Till toppen

E4 Ljungy-Toftanäs, 2019-2021

Produkter:

Geomembran HDPE 1,5 mm 200 000 m2 och skyddande textiler 400 000 m2 samt 10 000 m2 EPDM 1,0 mm gummiduk. Produkterna används som tätning i diken och uppsamlingsdammar.

Beskrivning:

Svenska Geotech är med och bygger ut Sveriges vägnät.
Trafikverket som är beställare till projekt E4 Ljungby-Toftanäs, där entreprenör Barslund ska utvidga en sträcka på 3,2 mil till tvåfilig motorväg.
Vattentäkten Bergåsen ligger vid denna sträcka och förser rent vatten till ungefär 70 000 medborgare sedan 2009.
Svenska Geotech är med och säkrar vattentäktens fortsatta renhet från föroreningar med geomembran och installation av tätskiktet.
Projektet beräknas pågå i 3 år, och via länk nedan kan ni läsa mer och följa dess utveckling:
» https://www.trafikverket.se/nara-dig/Kronoberg/vi-bygger-och-forbattrar/E4-Ljungby-Toftanas/

Entreprenör:

Barslund AS

Beställare:

Trafikverket

 

» Till toppen

Damm vid landningsbana 1 Arlanda, 2019

Produkter:

EPDM 1,0 mm gummiduk, 25 000 m2 och skyddande textil 25 000 m2

Beskrivning:

Uppsamlingsdamm

Entreprenör:

SH Bygg Sten och Anläggning AB

Beställare:

Swedavia

 

» Till toppen

Damm, Vargön Alloys, 2019

Produkter:

EPDM 1,0 mm gummiduk, 5000 m2 och skyddande textiler, 5000 m2

Beskrivning:

Uppsamlingsdamm från närliggande deponi.

Entreprenör:

Skanska Sverige AB

Beställare:

Vargön Alloys AB

 

» Till toppen

Göta kanal etapp Bergsslussar, 2019 och 2020

Produkter:

Geobes 10, 2000 ton, EPDM 1,2 mm gummiduk, geonät, skyddstextil och bentonitmatta, ca 25 000 m2 av varje sort.

Beskrivning:

Tätning av slänter och erosionskontroll.

Entreprenör:

SM Entreprenad AB

Beställare:

Götakanal AB

 

» Till toppen

Kv. Säbykulle 2019

Produkter:

Gabiola Professional gabion 630 lpm, geonät Tensar RE

Beskrivning:

Stödmur med geonätsförankring.

Entreprenör:

Resona Anläggning AB

Beställare:

Österåkers kommun

 

» Till toppen

ICAs logistikcenter 2019

Produkter:

Rigofill dagvattenkasetter

Beskrivning:

Dagvattenmagasin med volym 180 samt 79 m3. Logistikcentrat beräknas vara helt klart under hösten 2020.

Installation av dagvattenkassetter

 

» Till toppen

Fristad 2018

Produkter:

Rausikko dagvattenkasetter

Beskrivning:

Dagvattenmagasin på en yta av 8 x 5,60 m. Tar hand om regnvatten från tak och parkeringsyta för ett flerfamiljshus.

Entreprenör:

Eggvena Schakt AB

Rigofill dagvattenkasetter

Hantering av dagvatten

 

» Till toppen

IQR, Trollhättan 2016/2018

Produkter:

Gabiola Professional gabion

Beskrivning:

Dekoration/inramning av parkeringsplats. Raka och runda gabioner har kombinerats till snygga rundade hörn.

Beställare:

IQR Solutions AB

 

» Till toppen

Bergaviks IP, Kalmar 2018

Produkter:

Bentomat NS75 8200 m2

Beskrivning:

Nybyggnation av konstgräsplan

Beställare:

Kalmar kommun

Entreprenör:

NCC

 

» Till toppen

E22 Kalmar, 2017

Beskrivning:

Bullervall med gabion, längd 586 m, höjd 1,5 m

Produkter:

Gabiola PRO rak.

Beställare:

Kalmar kommun

Entreprenör:

NCC Sverige AB

 

» Till toppen

E22 Rinkabyholm, Kalmar, 2017

Beskrivning:

Villa Karlsro: 85 m, 1,5 m hög, Törnbyslätt: 150 m, 2 m hög

Produkter:

Gabiola PRO rak.

Beställare:

Trafikverket

Entreprenör:

NCC Sverige AB

 

» Till toppen

Marieholmstunneln, Göteborg 2017

Produkter:

Geobes 5

Beskrivning:

Tätning med Geobes 5 i samband med byggnation av Marieholmstunneln

Beställare:

Trafikverket

Entreprenör:

Züblin Scandinavia AB

 

» Till toppen

Hagadalsparken, Hultsfred 2017

Produkter:

Bentomat NS75, 1400 m2

Entreprenör:

NCC

 

» Till toppen

Grums resecentrum 2017

Produkter:

Cidex 50SB

Beskrivning:

Förstärkning av Grums resecentrum. Armerades med Cidex 50SB och kommer nu att klara många busstransporter innan ny beläggning behövs.

Entreprenör:

Peab Asfalt

 

» Till toppen

Benders, Uddevalla 2017

Beskrivning:

Ökad bärighet samt stabilisering av ytomhuslageryta.

Produkter:

Fibertex Geotextil N3 i botten med ett Geonät ifrån Tensar, Triax 190L innan fyllmaterial av stor stenfraktion läggs på.

Beställare:

Benders, Uddevalla

 

» Till toppen

Polacksbacken i Uppsala 2012/2017

Beskrivning:

Äldre betongväg som belagts med asfalt och därefter fått både de tvär och längsgående sprickor som vanligtvis uppstår på betongvägar. Efter goda försök på andra liknande vägar i Uppsala beslöt Uppsala kommun 2012 att armera även denna väg. Armeringen Cidex 100SB användes och täcktes sedan med ca 45 mm nytt slitlager. Arbetet utfördes av NCC Roads.

 

Resultat efter fem vintrar, inga synliga sprickor har kommit tillbaka.

Produkter:

Cidex 100SB

 

» Till toppen

Slätthultsvägen i Lerum 2011/2017

Beskrivning:

Längsgående sprickor beroende på svaga vägkanter samt tjäle. Armerad 2011 med Cidex 100SB och ca 40 mm ny toppbeläggning. Arbetet utfördes av Peab Asfalt.

 

Bilderna visar samma vägsträcka 6 år senare. Inga sprickor eller sättningar har kommit tillbaka.

Produkter:

Cidex 100SB

 

» Till toppen

Storemyrsvägen i Tanumshede 2010/2017

Beskrivning:

Hela vägen armerades med Cidex 100SB. Justering med ABT 8 där det var som sämst. Sedan armering och 40 mm asfalt, Skanska Innormix 11, bitumen 70/100.

 

Bilden nedan visar resultatet efter att vägen legat i sju vintrar.

Produkter:

Cidex 100SB

 

» Till toppen

Trestad Center, Vänersborg 2007/2017

Beskrivning:

Referensbilderna visar före och 10 år efter användning av Cidex asfaltsarmering. Arbetet utfördes 2007.

Produkter:

Cidex 100SB, ca. 10000 m2

Entreprenör:

NCC Roads

Beställare:

Vänersborgs kommun

 

» Till toppen

Överby Våtmark, Oskarshamn 2017

Beskrivning:

Utbyggnad av våtmark för behandling av lakvatten.

Produkter:

Bentomat NS75 2400 m2. Tidigare även Bentomat NS50-100 5400 m2

Entreprenör:

Peab Anläggning AB

Beställare:

Oskarshamns kommun

 

» Till toppen

Heljestorp, Trollhättan 2016

Beskrivning:

Sluttäckning av deponi

Produkter:

HDPE 1,5 mm friktion/friktion 21000 m2, Bentomat AS 5000, 84000 m2, Skyddsgeotextil CBR 9500N, 21000 m2

Entreprenör:

Skanska Sverige AB

Beställare:

Ragnsells AB

 

» Till toppen

Södra Hamnen, Tjörn, 2014/2015

Beskrivning:

Stödmur

Produkter:

Gabiola PRO rak.

Entreprenör:

Peab Asfalt AB

 

 

» Till toppen

Parkering askimsbadet, 2014

Beskrivning:

Fristående mur

Produkter:

Gabiola PRO rak.

Entreprenör:

Göteborgs park- och naturförvaltning

 

 

 

 

 

 

» Till toppen

Floda Strandväg, 2014

Beskrivning:

Stödmur

Produkter:

Gabiola Garden rak.

Entreprenör:

Br. Carlsons Entreprenad AB

 

 

» Till toppen

Daftö Camping, Strömstad, 2013

Beskrivning:

Stödmur

Produkter:

Gabiola Garden rak.

Entreprenör:

Skanska Asfalt & Betong

 

» Till toppen

Kungshamn, 2013

Beskrivning:

Stödmur

Produkter:

Gabiola PRO rak.

Entreprenör:

NCC

 

» Till toppen

Öjared Golfklubb, 2013

Beskrivning:

Stödmur

Produkter:

Gabiola Garden rak.

Entreprenör:

Br. Carlsons Entreprenad AB

 

» Till toppen

Mölnlycke, 2013

Beskrivning:

Stödmurskonstruktion ca. 14 m lång, 4 m hög.

Produkter:

Gabiola Pro rak.

Beställare och entreprenör:

AFAB Anläggning AB

UE gabionmur:

Svenska Geotech Entreprenad AB

 

» Till toppen

Mölnlycke, 2013

Beskrivning:

Stödmurskonstruktion ca. 500 m2

Produkter:

Gabiola Pro rak.

Beställare och entreprenör:

AFAB Anläggning AB

UE gabionmur:

Svenska Geotech Entreprenad AB

 

» Till toppen

Hovhult Uddevalla, 2013

Beskrivning:

Mur för dekoration

Produkter:

Gabiola Garden rak.

Beställare:

Uddevallahem

 

» Till toppen

Väderutsikten Göteborg, 2013

Beskrivning:

Stödmur och dekoration

Produkter:

Gabiola Pro rak. Bredd understa lagret 1 m, översta lagret 0,5 m.

Entreprenör/Beställare:

Göteborgs park- och naturförvaltning

 

» Till toppen

Strandsäkring Rutsberggatan i Västervik, 2012

Beskrivning:

Strandsäkring av gabion.

Produkter:

Gabiola Pro rak

Entreprenör:

Plåt & Smide i Verkebäck AB

 

» Till toppen

Strömgatan Bengtsfors, 2012

Beskrivning:

Stödmur/släntstabilisering vid väg.

Produkter:

Gabiola Pro rak.

Entreprenör:

Cliffton

 

 

 

 

 

 

» Till toppen

Skolberget Grundsund, 2012

Beskrivning:

Gabionbygge i nytt bostadsområde

Produkter:

Gabiola Pro rak

Entreprenör:

Utegolv i Trollhättan

 

» Till toppen

Burger King Uddevalla, 2012

Beskrivning:

Bygge av gabionmurar runt Burger King.

Produkter:

Gabiola Pro rak

Entreprenör:

Svenska Geotech Entreprenad, Uddevalla Lastbilscentral

 

» Till toppen

Brogatan Bengtsfors, 2012

Beskrivning:

Ersätta raserade gabioner av annan modell

Produkter:

Gabiola Pro rak

Beställare:

Bengtsfors kommun

Entreprenör:

Steneby Schakt

 

» Till toppen

Skinnarerondellen Ljungby, 2012

Beskrivning:

Dekoration i rondell

Produkter:

Gabiola Garden rund D = 1 m H = 1 m

Beställare:

Ljungby Kommun

 

» Till toppen

Östra Årstabron Stockholm 2015

Beskrivning:

Installation av gummiduk som förhindrar att vatten tränger in i betongkonstruktionen.

Produkter:

EPDM 1,2 mm och skyddsgeotextil, till en yta på ca 6000 m2.

Entreprenör:

Skanska Sverige AB

 

» Till toppen

Storskogen deponi 2015

Beskrivning:

Tätmembran av bentonit till deponi för muddermassor.

Produkter:

Volclay-bentonit till en yta på 60000 m2.

Entreprenör:

SIAAB

 

 

» Till toppen

Moskogen deponi 2014

Beskrivning:

Sluttäckning och mellantäckning av deponi ca. 120000 m2.

Produkter:

Bentomat HQ50, HDPE plastmembran 1,5 mm-struktur, Fabrinet dräneringsmatta.

Beställare:

Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR.

Entreprenör:

Peab Anläggning AB

 

» Till toppen

Industrigatan, Laholm 2013/2014

Produkter:

Cidex 100SB

Beställare:

Laholms kommun

Entreprenör:

PEAB Asfalt AB

 

Referensbilderna visar före och ett år efter användning av Cidex asfaltsarmering.

 

» Till toppen

Tele2 Arena Stockholm 2012/2013

Produkter:

Enkadrain 5004, ca 20000 m2.

Entreprenör:

PEAB Sverige AB

 

 

 

 

» Till toppen

Friends Arena/Arenastaden Solna 2012

Produkter:

Enkadrain 5004

Entreprenör:

PEAB Sverige AB

 

» Till toppen

Stavanger, Norge 2012

Beskrivning:

Installation av dubbla lager HDPE och dubbla lager Bentomat. Yta 12000 m2.

Produkter:

HDPE 1,5 mm, bentonitmembran (Bentomat).

Beställare:

Cetco Europe LTD

Slutkund:

Eramet AS Kvinesdal, Stavanger

 

» Till toppen

Trollhättan, 2012

Beskrivning:

Installation av dagvattenmagasin och geomembran 2000 m2.

Produkter:

Rehau dagvattenkassetter, geomembran LDPE 1,5 mm, Fibertex geotextil F-600.

Beställare:

Trollhättans Stad

Entreprenör:

Svenska Geotech Entreprenad AB

 

» Till toppen

Kungälv, 2011

Beskrivning:

Installation av Geomembran till släckvattendamm. Membranet prefabricerades i 1 st stycke 1300 m2.

Produkter:

EPDM-membran 2 mm, skyddsgeotextil F-500M

Beställare:

Göteborgs Energi

Entreprenör:

Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB, Svenska Geotech Entreprenad AB

 

» Till toppen

Storgatan, Herrljunga 2010/2014

Produkter:

Cidex 100SB

Entreprenör:

NCC Roads

 

Referensbilderna visar före och fyra år efter användning av Cidex asfaltsarmering.

 

» Till toppen

Partille, Öjersjö återvinningscentral 2007

Beskrivning:

Bottentätning av återvinningsstation 7000 m2.

Produkter:

EPDM-membran, geotextil, gasdränering (Enkadrain).

Beställare:

Partille kommun

Entreprenör:

NCC Construction Sverige AB

 

» Till toppen

Uddevalla, Lanesund 2006/2007

Beskrivning:

Markarbete för bostadsområde.

Produkter:

Geotextil, geonät

Beställare:

Markbygg AB

Entreprenör:

Markbygg AB

 

» Till toppen

Munkedal, E6 Småröd dec 2006-2007

Beskrivning:

Återuppbyggnad av vägras.

Produkter:

Geotextil, geonät och vävd geotextil.

Beställare:

Vägverket och Banverket

Entreprenör:

PEAB

 

» Till toppen

Stenungsund, industri 2006

Beskrivning:

Tätning av invallning.

Produkter:

Skyddsgeotextil, HDPE-membran och geonät.

Entreprenör:

PEAB

 

» Till toppen

Strömstad, Österröd deponi 2006

Beskrivning:

Vassbäddar 14 000 m2

Produkter:

Geotextil, HDPE-membran

Beställare:

Strömstads kommun

Entreprenör:

Skanska Sverige AB

 

» Till toppen

Trollhättan, Heljestorp deponi

Beskrivning:

Bottentätning ny deponi

Produkter:

Bentonitmembran (Bentomat), HDPE geomembran, skyddsgeotextil.

Beställare:

Ragn-Sells AB.

Entreprenör:

Skanska Sverige AB

Platsledning:

Skanska Sverige AB, Magnus Molin

 

 

 

Yta för anläggande av ny deponi. Området innan påbörjade schaktningsarbeten, total yta 35000 m2.

 

 

Lerschakten avslutad totalt 85000 m3, spräng och krossningsarbeten påbörjas på totalt 38000 m3, berget förkrossas till 0-150 och efterkrossas till makadam och stenmjöl. Stenmjöl används som avjämning under tätskikt och makadam används som dränskikt mellan avfall och tätskikt.

 

Översiktsbild på berg- och schaktarbetena.

 

Avjämningslagret är utlagt. Start för läggning av bentonitmembran, membranet läggs i 4 lager med förskjutna skarvar. Total yta med bentonitmembran 22500 m2 åtgång 90000 m2 Bentomat NS 100 och 12,5 ton lösbentonit.

 

Utläggning och svetsning av Geomembran HDPE 1,5 mm totalt 25000 m2.

 

Alla moment pågår samtidigt, utläggning bentonitmembran, svetsning HDPE membran,
utläggning skyddsgeotextil och dränskikt.

 

Skyddsgeotextil som används ovan geomembran har ett CBR värde på 9500N.

 

2 st deponiceller är klara att tas i bruk 1 januari 2009.

 

Materialåtgång:

Stenmjöl avjämning

22000 ton

Makadam dränskikt

25000 ton

Geomembran

26000 m2

Bentonitmembran

90000 m2

Skyddsgeotextil

28000 m2

 

 

 

 

 

» Till toppen


Klicka på bilden för att stänga fönstret